Cборник научных трудов «Аномальные явления: методология и практика исследований» 2020 уже издан

Dear colleagues! SRCAA «Zond» congratulates you on the holidays and wishes you a new scientific discoveries, be healthy, to have awareness and self-knowledge in the New Year! Also we are pleased to inform you that the scientific issue «Anomalous Phenomena: Methodology and Practice of Research»/2020 is already published! To order an issue, please mail to srcaa@zond.kiev.ua

Дорогі колеги! УНДЦА «Зонд» вітає Вас із святами та зичить нових наукових відкриттів, здоров’я, усвідомленості та самопізнання у новому році! Також ми раді повідомити, що збірник наукових праць «Аномальні явища: методологія і практика досліджень»/2020 вже вийшов друком! З питань отримання звертайтеся на нашу пошту srcaa@zond.kiev.ua

Anomalous phenomena: methodology and practice of research: Issue of scientific articles / Bilyk A.S. (chief edit.) et al. – Кyiv: Knowledge, 2020. – 210 p. Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – 210 с

INFORMATION AND TECHNICAL ASPECTS OF ANOMALOUS PHENOMENA RESEARCH / ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АЯ
-Білик А.С., Кириченко О.Г., Коваленко Є.Ю. Дослідження аномальних явищ та погранична наукова картина сучасного світу / Bilyk А.S., Kyrychenko О.G., Kovalenko E.Y. Research of anomalous phenomena and the edge scientific picture of the modern world
-Калитюк І.М., Герштейн М.Б., Петров С.О. Проекти «Глобальний Архів» і «Спадок» для збереження ААЯ-архівів / Kalytyuk I.M., Gershtein M.B., Petrov S.O. The projects «Global Archive» and «Heritage» for the saving of UAP-archives
-Svahn С. Archives for the unexplained in Sweden: the real X-files / Сван К. Архів досліджень непізнанного у Швеції: реальні Х-файли
-Петров С.О., Калитюк І.М. Методика виявлення джерел інформації щодо аномальних явищ / Petrov S.O., Kalytyuk I.M. Methods of detection of an information sources about anomalous phenomena
-Калитюк І.М. Термінологія і нові методологічні підходи в НЛО експертизах / Kalytyuk I.M. Terminology and new methodological approaches in UFO examinations

SYSTEM-ANALYTICAL STUDIES OF ANOMALOUS PHENOMENA /
СИСТЕМНО-АНАЛІТИЧНІ СТУДІЇ ВИВЧЕННЯ АЯ
-Білик А.С. Розробка і прикладне застосування математичної моделі ототожнення ААЯ з урахуванням невизначеності, пов’язаної із відсутністю та із надлишком інформації / Bilyk A.S. Development and application of the mathematical model of identification of UAP taking into account the uncertainty associated with the lack and with the surplus of information
-Миколишин А.І., Калитюк І.М. Нова методика для суб’єктно-орієнтованої програми досліджень інтелектуальної системи очевидця АЯ / Mykolyshyn A.I., Kalytyuk I.M. New method for a subject-oriented program investigating the intellectual system of witness of anomalous phenomena
-Єфімов С. Тестування імовірних контактерів за допомогою астрономічної інформації про комети / Yefimov S. Testing alleged contactee using astronomic information about comets
-Калитюк І.М., Пака О.І., Миколишин А.І. Застосування і перші результати пробної методики української школи дослідження індивідів, які заявляють, що їх викрадали прибульці / Kalytyuk I.M., Paka O.I., Mykolyshyn A.I. Usage and the first results of the Ukrainian school test methods of a study of persons who say that was abducted by aliens

EXPERIMENTS AND ENGINEERING IN ANOMALOUS PHENOMENA RESEARCH / ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЯ
-Pugach O.F. Anomalous Temporal Effects Recorded by The Torsind / Пугач О.Ф. Аномальні часові ефекти, зареєстровані приладами «Торсінд»
-Коваленко Є.Ю., Білик А.С., Кириченко О.Г. Розробка і застосування моніторингових комплексів для вивчення аномальних аерокосмічних явищ та аномальних зон / Kovalenko E.Y., Bilyk А.S., Kyrychenko О.G. Development and application of the monitoring complexes for a study of the anomalous aerospace phenomena and the anomalous zones
-Титар В.П. Козка А.В. Шпаченко О.В. Інноваційний ЛІДАР для екологічного моніторингу приземного шару атмосфери, феноменів кульових блискавок та інших аномальних явищ / Tytar V.P. Kozka А.V. Shpachenko O.V SRS-LIDAR for environmental monitoring atmospheric surface layers, balllightning and other anomalous phenomena
-Білик А.С. Коваленко Є.Ю. Петров С.О. Трибологічний і хімічний аналіз зразків обробленого базальту із комплексу Варангал у Індії та гіпотетичні можливості технологій прадавніх цивілізацій / Bilyk A.S. Kovalenko E.Y. Petrov S.О. Tribological and chemical analysis of basalt samples from the Warangal complex in India and the hypothesis about technology possibilities of ancient civilizations

PHYSICS AND MODELING OF ANOMALOUS PHENOMENA /
ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОМЕНУ АЯ
-Білик А.С., Кириченко О.Г., Букет А., Зейкан М.  АЯ та безпека життєдіяльності. Досвід, концепції, правила, заходи / Bilyk А.S., Kyrychenko О.G., Buket А., Zeykan М. Anomalous phenomena and life safety. Experience, concepts, rules, activities
-Хом’як І.В., Гринковська А.В., Весельська Е.В. Проблеми і перспективи синфітоіндикаційного аналізу меж та активності планетарних аномалій / Khomiak I.V. Grinkovskaya A.V. Veselskaya E.V. Problems and prospects of synthytoindication analysis between and activities of planetary anomalies
-Білик А. С., Гребенєва І. В. Особливості проектування споруд в умовах Марсу / Bilyk А.S., Hrebenieva I.V. Features of a buildings design for a Mars conditions
-Хом’як І.В. Шлях людини у космос / Khomiak І.V. Human’s way to space


Станьте нашим подписчиком и получайте новости уфологии на почту!

Комментарии Facebook, Twitter, Google, Disqus / правила

© Новости Уфологии, 2011—2024. Все права защищены.
Полное или частичное использование любых материалов сайта Новости Уфологии допускается только с письменного согласия владельцев Новости Уфологии. При копировании материалов сайта активная ссылка на http://ufology-news.com обязательна. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте Новости Уфологии, несет рекламодатель.

Главная  |  О проекте  |  Карта сайта  |  Форум  |  Обратная связь