Франция, Париж, центр Помпиду

Франция, Париж, центр Помпиду